Tính năng
Định nghĩa quy trình trực quan (Visual Workflow Engine)
Quản lý nhiều phân cấp xử lý (Org Chart)
Thông báo trên nhiều kênh: SMS, Email, App Notification
Tự động tạo Ticket qua email/ chat
Tương thích nhiều độ phân giải của thiết bị (Web responsive)
Ứng dụng chuyên dụng trên thiết bị di động
Kết nối với chúng tôi
Vui lòng dụng tính năng live chat để trò chuyện cùng nhân viên hỗ trợ trực tuyến, để lại lời nhắn hoặc gọi đến số hotline nếu cần hỗ trợ nhanh. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian ngắn nhất.