Tính năng
Chuyển đổi dữ liệu cũ lên hệ thống (Data Migration)
Tuỳ chỉnh các thuộc tính của tài sản (Dynamic Fields)
Quản lý mã tài sản linh hoạt qua QR Code và Bar Code
Kiểm kê tài sản bằng điện thoại thông minh (Smart Audit)
Quản lý các tuyến cáp (Cable Routing)
Quản lý quy trình duyệt linh hoạt (Workflow Engine)
Kết nối với chúng tôi
Vui lòng dụng tính năng live chat để trò chuyện cùng nhân viên hỗ trợ trực tuyến, để lại lời nhắn hoặc gọi đến số hotline nếu cần hỗ trợ nhanh. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian ngắn nhất.