Vào thẳng nội dung

1. Đăng ký tài khoản

Bước 1:

  • Truy cập liên kết: https://lcs-ca.vn/
  • Chọn “Đăng ký” để đăng ký tài khoản.

b1 logo

Bước 2:

  • Nhập nội dung vào các trường Tên người liên hệ, điện thoại, email, chọn sản phẩm cần đăng ký (ký số từ xa)

b2 logo

Bước 3:

  • Màn hình hiển thị đã chuyển nội dung đăng ký đến quản trị viên.

b3 logo

Bước 4:

  • Nhân viên sales sẽ liên hệ lại số điện thoại khách hàng đăng ký để thống nhất các thông tin và khởi tạo tài khoản trên hệ thống cho khách hàng. Khách hàng sẽ nhận được email kích hoạt tài khoản khi khởi tạo thành công.